Průmysl budoucnosti – Výzvy a možnosti pro MSP na pomezí tří států

2019-12-04

A proto bylo 26. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum věnováno tématu „Průmysl budoucnosti – příležitost pro podnikatele”. Akce pořádaná Krkonošskou agenturou pro regionální rozvoj se konala 27. listopadu 2019 v polské Karpaczi. „Všeobecný přístup k internetu, mobilita zařízení, využívání umělé inteligence, a tím vznik inovativních výrobků a služeb, snižování nákladů, zkvalitňování obsluhy zákazníků, změny na trhu práce, změna definice obchodních modelů – to jsou možnosti a zároveň výzvy Průmyslu 4.0. Na druhé straně jsou zde problémy související s nedostatkem zaměstnanců, jejich rekvalifikací, zastaralými předpisy, byrokracií. A byť zde zastupujeme tři země, tak výzvy a problémy máme stejné.” - říká Piotr Miedziński, předseda představenstva Krkonošské agentury pro regionální rozvoj.
Na fóru nemohli chybět experti, kteří již implementovali výrobu budoucnosti, jako je BPower2 Sp. z o.o., nadace Platforma Przemysłu Przyszłości a camLine Dresden GmbH. Hosty byli také zástupci vládní úrovně těchto zemí, zástupci saského Ministerstva hospodářství, práce a dopravy a zástupci diplomatického a konzulárního sboru z České republiky a Německa.
Ale podnikatelské kooperační fórum je především setkáním zástupců takových odvětví jako je mj.: automotive, elektronický průmysl, energetika, strojírenství, elektrotechnické odvětví, inženýrství životního prostředí, logistika, IT. Je to příležitost seznámit se s nabídkou, navázat kontakty mezi zástupci drobných, malých a středních podniků z Polska, České republiky a Německa. Je to největší kooperační burza v regionu. Jsme velice rádi, že jsme v letošním roce zaznamenali rekordní účast.
Přednáškové části a diskusních panelů se zúčastnilo téměř 300 osob, kdežto setkání B2B na 160 firem. Díky tomu se konalo téměř 500 schůzek. Některé z nich, jak ukazuje 26letá historie organizace fóra, vyústí ve skutečnou spolupráci.
„Přes národnostní rozdíly či odlišná odvětví, v nichž působíme, čelíme podobným problémům. Díky spolupráci, výměně zkušeností, otevřenosti vůči změnám a zájmu se zdokonalovat jsme schopni zvládnout výzvy budoucnosti a s ní související technologie” — zrekapituloval Cezary Przybylski, maršálek Dolnoslezského vojvodství, který během fóra předal Piotru Miedzińskiemu čestný zlatý odznak „Za zásluhy pro Dolní Slezsko”, udělovaný zastupitelstvem vojvodství.
Fórum by se nemohlo uskutečnit bez našich dlouhodobých partnerů – Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Niskou a německých partnerů: Saské agentury pro podporu ekonomiky, která je zároveň vedoucím partnerem projektu DigiNetPolSax, Technologického a podnikatelského centra v Budyšíně (TGZ Bautzen GmbH), Hochschule Zittau/Görlitz a také Fraunhofer Kunststoffzentrum Oberlausitz.
Fórum bylo uspořádáno v rámci projektu "DigiNetPolSax – Digitalizace pro společný hospodářský prostor”, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce INTERREG Polsko-Sasko 2014-2020.

Zprávy v tisku:
Muzyczne Radio
Radio Wrocław

Prezentace

Katalog firem