Historie Fóra

Odvětví účastníků Cíl/hlavní téma fóra, doprovodné akce Fórum - rok
Stavebnictví, kovoprůmysl, strojírenství, dřevozpracující průmysl, textilní a oděvní průmysl a další. Umožnění firmám z Jelenohorského vojvodství přímých kontaktů s německými firmami. /Byla připravena informační místa, kde experti poskytovali poradenství v oblasti: cla, daní, legislativy upravující polsko-německou obchodní spolupráci. 1995
Stavebnictví, kovoprůmysl, strojírenství, dřevozpracující průmysl, textilní a oděvní průmysl a další. Umožnění firmám z Jelenohorského vojvodství navázání přímých kontaktů s německými firmami. 1996
Kovoprůmysl, strojírenství, dřevozpracující, papírenský, textilní, oděvní, chemický, potravinářský průmysl, stavebnictví, hornictví a důlní průmysl.

Byly prezentovány:
1. Možnosti investování v Průmyslové zóně v Kamenné Hoře,

2. Nadcházející změny v polské celní legislativě,

3. Zkušenosti německých podnikatelů v Polsku.
Nejvýznamnější součástí Fóra byla kooperační burza.

1997
Kovoprůmysl, strojírenství, dřevozpracující, papírenský, textilní, oděvní, stavebnictví. Dodatečně se zúčastnily 4 německé poradenské a konzultační firmy a 2 zastupující spolkové země Sasko a Braniborsko. Prezentace Průmyslové zóny malého podnikání v Kamenní Hoře, ukázka filmu o Jelenohorské sítí informačních středisek, proběhly dvě přednášky – jedna o problémech polsko-německé obchodní spolupráce (TWG – Společnost pro podporu ekonomiky), druhá o německých investicích v Polsku (Polská agentura pro zahraniční investice). Nejvýznamnější součástí Fóra byla kooperační jednání. 1998
Kovoprůmysl, strojírenství, potravinářský, oděvní průmysl, stavebnictví, textilní průmysl, obchod, chemický, pekárenský, cukrářský průmysl, podnikatelské poradenství, telekomunikační technologie, dřevozpracující, keramický, truhlářství, bankovnictví, služby, reklama, architektura, elektrický. Nejvýznamnější součástí Fóra byla kooperační burza, kdy firmy prezentovaly své nabídky a mohly navázat přímé kontakty. Proběhly přednášky věnované Institucionální podpoře pro německé investory v Polsku (TWG), Pravidlům fungování programu CROSS BORDER PHARE (Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství) a Výhodám investorů v Průmyslové zóně v Kamenné Hoře. 1999
Kovoprůmysl, strojírenství, dřevozpracující, textilní a oděvní, potravinářský, stavebnictví a instituce pro podporu podnikání. Hlavním cílem bylo umožnit firmám z území příhraničních okresů Dolního Slezska přímé kontakty s německými firmami. Nejvýznamnější součástí Fóra byla kooperační burza. V rámci Fóra se konala konference věnovaná otázkám souvisejícím s politikou vlády (Ministerstvo hospodářství) a dolnoslezské samosprávy v oblasti podpory a rozvoje MSP (MÚ Doln.vojv.) a také otázkám aktuálního stavu polsko-německé obchodní spolupráce (PNTWG) a investičním výhodám v Průmyslové zóně v Kamenné Hoře. 2000
kovoprůmysl a strojírenství, textilní a oděvní, dřevozpracující a nábytkářský, stavebnictví a další. Proběhly přednášky věnované této problematice:
- "Polsko-německé obchodní vztahy - stav a rozvojové trendy"(TWG)
- "Praktická doporučení pro polské a německé firmy při vzájemné spolupráci" (TWG)
- "Risk management v obchodních kontaktech" (IHK Dresden)
Hlavním bodem byla kooperační burza, tj. přímá jednání podnikatelů podle stanoveného časového plánu.
2001
Kovoprůmysl, strojírenství, elektrostrojírenství, textilní a oděvní, dřevozpracující a papírenský, nábytkářský, stavebnictví, konzultační firmy a zprostředkovatelé obchodu. Cílem bylo umožnit firmám z území okresů Dolního Slezska navázat přímé kontakty s německými firmami z příhraničních spolkových zemí. Hlavním bodem byla kooperační burza, kdy probíhala bilaterální jednání v souladu se stanoveným časovým plánem. Na semináři proběhly přednášky věnované: polsko-německým obchodním vztahům, praktickým doporučením pro vzájemnou spolupráci a dotačním titulům pro MSP. Byla připravena informační místa, kde experti poskytovali účastníkům poradenství v oblasti: celních a dopravních předpisů, daňového systému a financí, legislativy upravující polsko-německou obchodní spolupráci. Formou informačních stánků se prezentovaly instituce pro podporu podnikání – partneři Fóra a Průmyslová zóna Kamenná Hora, Vratislavské centrum pro transfer technologií, ETB, ER Nisa. 2002
kovoprůmysl, strojírenství, elektrostrojírenství, odvětví elektronické, automobilový průmysl, motorová vozidla, elektronické, energetické, obnovitelné zdroje energií, pozemní a podzemní stavby, hornictví a těžba, dřevozpracující průmysl, cestovní ruch, konzultační firmy, zprostředkovatelé obchodu. Přednášky na semináři byly věnované: Polsko-německým hospodářským vztahům (TWG), Doporučením v oblasti vzájemné spolupráce (TWG) a Národním a evropským programům pro podporu MSP (PARP).
Nejvýznamnějším okamžikem Fóra byla kooperační burza, kdy měly firmy možnost prostřednictvím webové stránky individuálně si zvolit partnery k jednáním. Byla připravena konzultační místa - právní, celní, finanční a daňové poradenství a informační stánky - instituce pro podporu podnikání, banky, apod.
2003
kovoprůmysl, strojírenství, dřevozpracující průmysl, výroba, odvětví elektrické, doprava, hornictví a těžba, právní služby, stavebnictví, automobily a motorová vozidla, umělé hmoty, daňové, obchodní a právní poradenství. Na semináři byly prezentovány nabídky 4 polských a 4 německých podniků. Nejvýznamnějším okamžikem Fóra byla kooperační burza, kdy měly firmy možnost prostřednictvím webové stránky individuálně si zvolit partnery k jednáním. Byla připravena konzultační místa - právní, celní, finanční a daňové poradenství a informační stánky - instituce pro podporu podnikání, banky, apod. 2004
kovoprůmysl, strojírenství, elektrostrojírenství, odvětví elektrotechnické, elektrické, energetika, obnovitelné zdroje energií, pozemní a podzemní stavby, hornictví a těžba, dřevozpracující průmysl, informatika a telekomunikace, ochrana životního prostředí, konzultační firmy, zprostředkovatelé obchodu. Hlavní součástí byla Kooperační burza, kdy probíhala osobní jednání mezi podnikateli.
Před burzou se konal seminář s přednáškami:
-"Praktická doporučení pro polské a německé firmy v oblasti působení na jednotném evropském trhu" (TWG),
-"Legální možnosti působnosti polských firem v Německu"(ET&CC Goerlitz)
- "Nástroje pro rozvoj podnikání – národní a evropské programy pro MSP" (PARP) - Polsko-německé obchodní vztahy v podmínkách evropské integrace a globalizace světové ekonomiky (Ekonomická vysoká škola ve Vratislavi). Byla připravena konzultační místa - právní, celní, finanční a daňové poradenství a informační stánky - instituce pro podporu podnikání, banky, apod.
2004
kovoprůmysl, strojírenství, elektrostrojírenství, odvětví elektronické, automobilový průmysl, motorová vozidla, elektronické, energetické, obnovitelné zdroje energií, pozemní a podzemní stavby, hornictví a těžba, dřevozpracující průmysl. Hlavní součástí byla Kooperační burza, kdy probíhala osobní jednání mezi podnikateli. Proběhly následující přednášky:
-Vytvoření přeshraniční kooperační sítě strojírenských a kovozpracujících závodů v Polsku, Německu a ČR (TGZ Bautzen)
- Pomoc pro podnikatele v oblasti mezinárodní obchodní a technologické spolupráce (TWG)
- Německo-polská spolupráce v oblasti využívání dotací z veřejných prostředků pro inovativní projekty v oblasti zpracování nových technologií a produktů (ETB Neisse)
- Mezinárodní partnerství jako základ obchodní spolupráce v Evropské unii (HK Leipzig)
- Podpora transferu moderních technologií do podniků (Vratislavské centrum pro transfer technologií VVUT)
Byla připravena konzultační místa - právní, celní, finanční a daňové poradenství a informační stánky – instituce pro podporu podnikání, banky, apod.
2005
kovoprůmysl, stavebnictví, zámečnictví, strojírenství, elektrostrojírenství, výroba, svářečství, energetika, obnovitelné zdroje energií, těžba, technologická informatika, sochařství, telekomunikace, doprava, obchod, daňové poradenství, automobilový průmysl Hlavním cílem Fóra byla podpora polských firem při navazování přímých obchodních kontaktů s německými firmami, propagace inovačních řešení a transferu technologií. Na semináři proběhly prezentace jednotlivých partnerů Fóra a prezentace jejich činnosti v oblasti podporování MSP. 2006
kovoprůmysl, stavebnictví, zámečnictví, strojírenství, svářečství, energetika, obnovitelné zdroje energií, informatika, telekomunikace, automobilový průmysl Hlavním cílem Fóra byla podpora polských firem při navazování přímých obchodních kontaktů s německými firmami – Kooperační burza. Na semináři v rámci Fóra proběhly prezentace 4 německých firem a polské instituce pro podporu podnikání. 2007
stavebnictví, umělé hmoty, kovoprůmysl, strojírenství, dřevozpracující průmysl, těžba a hornictví, obnovitelné zdroje energií, elektrotechnika Cílem Fóra bylo rozšíření a propagace myšlenky inovací, výměna znalostí, posílení potenciálů lidských zdrojů, zvýšení povědomí o profesionalitě podnikatelů, zaměstnanců V+V, institucí pro podporu podnikání v oblasti inovací a transferu technologií. 2008
kovoprůmysl, strojírenství, odvětví elektronické, elektrické, energetické, obnovitelné zdroje energií, stavebnictví, hornictví a těžba, dřevozpracující průmysl, výpočetní technika a ochrana životního prostředí. Fóra se poprvé zúčastnila česká strana. Hlavním tématem Fóra bylo: Společně 5 let v Evropské unii. Cílem Fóra bylo rozšíření a propagace myšlenky inovací, výměna znalostí, posílení potenciálů lidských zdrojů, zvýšení povědomí o profesionalitě podnikatelů, zaměstnanců V+V, institucí pro podporu podnikání v oblasti inovací a transferu technologií. Poprvé byl zpracován a aplikován software – fórum systém – přihlášky a sjednávání jednání prostřednictvím internetu. 2009
kovoprůmysl, strojírenství, odvětví elektronické, elektrické, energetické, obnovitelné zdroje energií, stavebnictví, dřevozpracující průmysl, výpočetní technika a ochrana životního prostředí. Nová odvětví: environmentální technika, obnovitelné energie, bioplynárny. Cílem Fóra bylo rozšíření a propagace myšlenky inovací, výměna znalostí, posílení potenciálů lidských zdrojů, zvýšení povědomí o profesionalitě podnikatelů, zaměstnanců V+V, institucí pro podporu podnikání v oblasti inovací a transferu technologií. Hlavní téma: environmentální technika, obnovitelné energie, bioplynárny. 2010
stavebnictví, opravy, strojírenství, výroba, kovoprůmysl, energetika, suroviny, svářečství, umělé hmoty, doprava, dřevozpracující průmysl. Nová odvětví: Ochrana životního prostředí, hospodaření sodpady, obnovitelné energie (bioplynárny) Hlavní téma:
„Energeticky úsporné stavby a environmentální inženýrství/ochrana a hospodaření s odpady“. Na semináři proběhly prezentace:
„Racionální energetické hospodaření ve firmě" – Dolnoslezský inovační a vědecký park a.s.
„Podmínky v oblasti výstavby malých vodních elektráren v zemích Evropské unie“ – Centrum pro inovace a rozvoj obnovitelných energií, „Polsko-německé energetické hospodářství: společné sítě, společný trh“ -Dreberis GmbH
„Kooperační projekt „Umwelt – Pl ’11” – obnovitelné zdroje energie a hospodaření s odpady” - Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.
„Využití zdrojů obnovitelné energie na území České republiky“ – Czech Biomass Association
2011
výroba, investiční podnikatelské a daňové poradenství, umělé hmoty, energetika, kovoprůmysl, osvětlení, konstrukce, informatika, prodej, mechanika, technologie, stavebnictví, logistika a spedice, ochrana životního prostředí, svářečství, kovoprůmysl, ekologie, dřevozpracující průmysl, automobilový, chemický, hornický, ocelářský, cementový průmysl, inženýrská geologie, zpracování elektrotechnického odpadu. Cíle:
1. Posílení hospodářského potenciálu česko-polského příhraničí
2. Propagace regionálních produktů propagováním místního řemesla.
3. Zvýšení konkurenceschopnosti polských a českých podniků prostřednictvím vzájemné kooperace a transfer znalostí

Hlavní téma:
„Technika pro železnici“
2012
elektronický průmysl, strojírenství, kovoprůmysl, stavebnictví a opravy, informatika, spedice a logistika, umělé hmoty, osvětlení, dřevozpracující průmysl, paliva, doprava, svářečství, zdravotnictví, výroba, technika, gumárenský průmysl, teplárenský, mechanické konstrukce, ekologie, energetika, zpracování druhotných surovin, hornický průmysl. Cíle:
1. Získání informací v rámci míst zřízených institucemi pro podporu podnikání,
2. Navázání hospodářských kontaktů v rámci Kooperační burzy

Hlavní téma: Logistika
2013
Cílovou skupinou 21. Fóra jsou MSP z následujících odvětví: IT a nové materiály, logistika, kovoprůmysl, strojírenství, odvětví elektronické, elektrické, energetické, obnovitelné zdroje energií, stavebnictví, informatika a průmyslová automatika, dřevozpracující průmysl, umělé hmoty, subdodavatelé pro průmysl a ochrana životního prostředí. Téma letošního Fóra - využití informační technologie (IT) ve všech ekonomických odvětvích – ukáže podnikatelům nové možnosti obchodní kooperace. 2014