Fórum

29. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum

10. 11. 2022
Hotel Gołębiewski Karpacz, Polsko

 

Cílem Fóra je pomoc polským drobným, malým a středním podnikatelům a podnikům v navázání přímých obchodních kontaktů s německými a českými firmami.

Organizátor fóra zajišťuje:

  • simultánní tlumočení během semináře,
  • individuální výběr partnerů k jednání prostřednictvím internetového systému propojování firem „Každý s každým”,
  • harmonogram individuálních jednání na kooperační burze,
  • tlumočnický servis během kooperačních jednání,
  • nabídkový katalog s adresami účastníků fóra (polsko-německo-česká verze),
  • informační stánky (stoly) partnerských organizací,
  • kávové přestávky a lunch.                   

Účastnický poplatek: účast zdarma (max. 2 osoby za firmu).

Uzávěrka přihlášek: od 1. září 2022 prostřednictvím internetové přihlášky- na webu: www.forumsystem.eu

Kooperační burza:
individuální výběr obchodních partnerů k jednání prostřednictvím internetového systému propojování firem "každý s každým"

 

Kontakt: Česká republika

Spolupořadatel:

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou
Email: info@ohkjablonec.cz
www.ohkjablonec.cz