KARR Forum

CEL:

Celem Forum jest pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom polskim w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów gospodarczych z firmami niemieckimi i czeskimi. Upowszechnianie i promowanie idei innowacyjności, wymiany wiedzy, wzmocnienia potencjału kadr, zwiększania świadomości profesjonalizmu przedsiębiorców, pracowników sfery b+r, instytucji otoczenia biznesu w zakresie innowacyjności i transferu technologii. Wspieranie rozwoju i promocja innowacyjności i przedsiębiorczości, wykorzystania nowych technik i technologii w przedsiębiorstwach.

EFEKT:

Forum Gospodarcze jest nie tylko doskonałą okazją do prezentacji możliwości gospodarczych, ale także sposobnością wymiany doświadczeń przedsiębiorstw trzech sąsiadujących krajów oraz pozyskania nowych kontaktów handlowych.

TEMATYKA FORUM:

Co roku przyjmowany jest inny temat przewodni Forum, np.:

 • w 2011 r.: „Energooszczędne budownictwo i inżynieria środowiska - ochrona środowiska i gospodarka odpadami”
 • w 2012 r.: „Technika dla kolei”
 • w 2013 r.: „Logistyka”
 • w 2014 r.: „Zastosowanie technologii informacyjnej IT we wszystkich branżach gospodarki”
 • w 2015 r.: „Zaawansowane technologie i materiały”
 • w 2016 r.: „Sukces tkwi w szczegółach”
 • w 2017 r.: „Potencjały innowacyjności w firmach na niemiecko - polskim pograniczu”
 • w 2018 r.: "Kultura innowacyjna - drogą do sukcesu na rynkach zagranicznych"
 • w 2019 r.: "Przemysł przyszłości– szansą dla prz edsiębiorców"
 • w 2020 r.:"Digitalizacja w biznesie— wyzwania i pot encjał"
 • w 2021 r.:"Wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej"

DLACZEGO WARTO?


Grupa docelowa:

Uczestnikami forum są MŚP - branże uczestników modyfikowane są w zależności od tematyki forum w danym roku. Forum adresowane jest do firm z różnych branż, np.: logistyka, metalowa i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, budownictwo, informatyka oraz automatyka przemysłowa, górnictwo i kopalnictwo, drzewna, informatyczna i tworzywa sztuczne, poddostawcy dla przemysłu, ochrona środowiska.

Forum składa się z trzech części:

 1. Otwarcie i powitanie uczestników Forum, Wystąpienia Gości Specjalnych
 2. Seminarium - prezentacje instytucji otoczenia biznesu i ich działań na rzecz MŚP w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań oraz transferu nowych technologii.
 3. Giełda Kooperacyjna, podczas której odbywają się rozmowy bilateralne pomiędzy przedsiębiorcami.

Internetowy system kojarzenia firm „każdy z każdym”:

Na potrzeby 3-stronnej Giełdy Kooperacyjnej KARR SA przygotował internetowy system kojarzenia firm „każdy z każdym”. Uczestnicy Forum poprzez internet zgłaszają swój udział oraz sami dobierają partnerów do rozmów bilateralnych, na podstawie zamieszczonych w systemie ofert firm i życzeń kooperacyjnych przetłumaczonych na trzy języki. Nasz system na podstawie wskazanych do rozmów partnerów układa indywidualne harmonogramy spotkań na giełdę kooperacyjną.

Stoiska informacyjno-promocyjne:

Ponadto dla uczestników Forum są dostępne punkty informacyjne naszych partnerów, gdzie każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

Finansowanie:

Udział firm w Forum jest bezpłatny, ponieważ KARR SA od wielu lat aplikuje z powodzeniem o finansowanie organizacji Forum ze środków Unii Europejskiej.