Pierwsze Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm poświęcone energii odnawialnej i nowym trendom w turystyce.

2018-05-16

logo_cz.jpg 900x86 16kB

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Energia odnawialna i nowe trendy w turystyce. O tym będą rozmawiać Uczestnicy pierwszego „Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm”, które 27 czerwca 2018 roku odbędzie się w hotelu Mercure w Jeleniej Górze. Imprezę przy wsparciu funduszy unijnych organizuje Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. To doskonała okazja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do prezentacji swoich możliwości, wymiany doświadczeń z branżą sąsiadujących krajów oraz pozyskania nowych kontaktów handlowych. Ale też sposobność do weryfikacji kierunku rozwoju własnej firmy, wzmocnienia jej potencjału i poznania nowych trendów. Bo świat nie stoi w miejscu.

Forum turystyczne odbędzie się po raz pierwszy. Weźmie w nim udział ok. 100 firm z Polski, Republiki Czeskiej i Saksonii, blisko 200 osób.

Składać się będzie z dwóch części:

- części seminaryjnej,

- giełdy Kooperacyjnej, podczas której odbywają się rozmowy bilateralne (B2B) pomiędzy przedsiębiorcami.

Potrzeba zorganizowania Forum wyniknęła z tendencji rozwoju światowej turystyki. Współcześnie wzrost konkurencyjności przemysłu turystycznego opiera się m.in. na minimalizacji kosztów działalności dzięki wykorzystaniu energii wytworzonej z własnych źródeł i wpisywaniu działalności prośrodowiskowej w ofertę i usługę turystyczną.

Forum organizowane jest w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

-Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy,

-Izbą Gospodarczą „Śląsk” z Opola,

-Powiatową Izbą Gospodarczą w Jabloncu nad Nisou,

-Krajską Izbą Gospodarczą Kraju Kralowohradeckiego

-Karkonosze- Związek Miast i Gmin z Vrchlabi.

Udział w Forum jest bezpłatny. Dołącz do nas. Zapraszamy.
Więcej informacji: TUTAJ

Liczymy na udział Państwa w Forum. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie do dnia 27 Maj 2018r. udziału poprzez internetowy formularz rejestracyjny.

Do pobrania:

- Ulotka PL

- Ulotka DE

- Ulotka CZ