Informacja o projekcie

Projekt „Innowacja kontaktów gospodarczych w Euroregionie Nysa” realizowany jest przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze w partnerstwie z Powiatową Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działania w ramach projektu:

 1. Stworzenie nowego portalu www.forum.karr.pl z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych . Portal będzie poświęcony największemu wydarzeniu gospodarczemu po polskiej stronie Euroregionu Nysa: Polsko- Niemiecko- Czeskiemu Forum Kooperacji Firm - Giełdzie Kooperacyjnej, które ma już 20-letnią historię. Portal będzie miał 4 wersje językowe / j. polski, czeski, niemiecki, angielski / i będzie zawierał:
 • informacje dotyczące organizacji 21. Polsko- Niemiecko- Czeskiego Forum Kooperacji Firm - Giełdy Kooperacyjnej – 6. listopada 2014 roku ,
 • informacje z poprzednich edycji Forum, tj. galerie zdjęć, katalogi z ofertami firm w 3 wersjach językowych,
 • informacje o innych giełdach kooperacyjnych i wydarzeniach gospodarczych w Euroregionie Nysa,
 • internetowy system zgłoszeń firm na forum z automatycznym potwierdzeniem udziału,
 • indywidualny dobór partnerów do rozmów na forum poprzez internetowy system kojarzenia firm „każdy z każdym”,
 • bazę kojarzenia firm, polegającą na indywidualnym wprowadzaniu przez firmy swoich ofert i możliwości nawiązania kontaktu z innymi firmami wprowadzonymi do bazy,
 • system zbierania i przetwarzania bazy danych i możliwości wysyłania wiadomości na e-maile oraz na urządzenia mobilne,
 • automatyczny nowoczesny translator.
 1. Organizacja 21. Polsko- Niemiecko- Czeskiego Forum Kooperacji Firm - Giełda Kooperacyjna - 6. listopada 2014 r. Tematyka przewodnia tegorocznego Forum to: zastosowanie technologii informacyjnej IT we wszystkich branżach gospodarki.
  Grupą docelową 21. Forum są MŚP z następujących branż, tj.: IT i nowe materiały, logistyka, metalowa i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna, ochrona środowiska, budownictwo, drzewna, automatyka przemysłowa, tworzywa sztuczne, poddostawcy dla przemysłu.
  W Giełdzie kooperacyjnej przewidujemy udział ponad 100 firm (około 45 firm polskich, 30 firm czeskich i 30 firm niemieckich ) oraz około 30 specjalnych gości. Łączna liczba osób biorących udział w Giełdzie Kooperacyjnej wyniesie około 150 osób.
 1. Wydanie katalogu zawierającego - oprócz danych teleadresowych - również profil działalności oraz życzenia kooperacyjne uczestników Giełdy Kooperacyjnej. Katalog zostanie wydrukowany w trzech wersjach językowych: j. polski, czeski, niemiecki, będzie umieszczony na stronie internetowej www.forum.karr.pl
 1. Zorganizowanie konferencji prasowej podczas 21. Forum,  promującej nowy portal internetowy, Forum i projekt z udziałem polskich i czeskich mediów, instytucji okołobiznesowych, ośrodków innowacji i transferu technologii, firm i zaproszonych gości.
 1. Działania promocyjne: promocja projektu i programu wśród czeskich i polskich instytucji okołobiznesowych i MŚP Euroregionu Nysa, na stronach internetowych wszystkich partnerów Forum, organizacja konferencji prasowej dla mediów i inne działania marketingowe.

Kontakt: Anna Pyzik, Koordynator Projektu